آموزش دقیق و کامل فال کف بینی خط های کف دست با عکس

آموزش دقیق و کامل فال کف بینی خط های کف دست با عکس

آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

جهت رسیدن به نتیجه بهتر ابتدا خطوط کف دست را بشناسید. در این کف بینی شما نیاز به شناختن خط سرنوشت(تقدیر) و خط خورشید دارید

خط سرنوشت

ممکن است خط تقدیر کف دست شما شبیه به هر یک از خط های قرمز در تصویر زیر باشد اما بهرحال مکان تقریبی این خط مشخص است.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

خط خورشید

ممکن است خط خورشید کف دست شما کوتاه تر یا بلند تر از خط قرمز در تصویر زیر باشد اما بهرحال مکان تقریبی این خط مشخص است.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

خط تقدیر

خط تقدیر(سرنوشت) بازگو کننده تقدیر و سرنوشت فرد در زندگیست و یکی از مهمترین خطوط کف دست است که در برخی افراد از همان بدو تولد بر کف دست آنها ظاهر میشود و در دیگران سال ها بعد به وجود می آید.در برخی از افراد پر رنگ و واضح و در برخی نیز کمرنگ و نامشخص است ولی به هر حال و ممکن است به حالت های زیر ظاهر شود

حالت اول

خط سرنوشت ممکن است از نقطه ای واقع بر خط زندگی شروع شده و به طرف انگشتان صعود کند .

در این حال بخت و اقبال و محیط زندگی تأثیر قاطعی بر سرنوشت فرد ندارند بلکه این اراده و همت خود اوست که تعیین کننده مسیر سرنوشتتش میباشد و هیج شخص یا عاملی نمی تواند در سرنوشت او دخالت کند

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

حالت دوم

خط سرنوشت ممکن است از ناحیه مچ شروع شده و به طرف انگشتان صعود کند.

در این حالت معمولاً فرد دارای بخت و اقبال خوبی در زندگی خواهد بود و سرنوشت او را به سمت سعادت و نیکبختی سوق میدهد.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

حالت سوم

• اگر از خط سرنوشت پاره ای به سمت تپه تیر متمایل شده باشد بیانگر آن است که فرد برای کسب موفقیت در زندگی باید به سمت فعالیتهای مشخصی از قبیل تجارت و بازرگانی یا کسب علم و مدارج دانشگاهی حرکت کند.

• اگر از خط سرنوشت ، پاره خطی به سمت تپه خورشید صعود کرده باشد بیانگر آن است که فرد در زندگی بسیار خوش اقبال بوده و به هر آنچه که می خواهد دست خواهد یافت.

• اگر از خط سرنوشت پاره خطی به سمت مشتری پیشروی کرده باشد نشانه بسیار خوبی برای موفقیت در زندگی می باشد و دلالت بر این دارد که فرد در زندگی به شهرت و معروفیت دست میابد.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

حالت چهارم

خط سرنوشت ممکن است از وسط کف دست شروع شده و به طرف انگشتان صعود کند.

این حالت بیانگر آن است که شخص در زندگی خود برای دستیابی به سعادت و نیکبختی باید به مبارزه ای جانانه بپردازد و برای کسب موفقیت بر موانع و مشکلات زیادی غلبه کند یعنی سرنوشت و تقدی او به همت خودش بسته است و به اتکای سعی و تلاش خویش میتواند سرنوشت خود را تعیین کند.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

به کف دست راست خود بنگرید و ببینید خط سرنوشت شما مشابه کدام یک از خطوط زیر است؛آنگاه تفسیر مربوط به آن را بخوانید تا راجع به خودتان شناخت بیشتری کسب کنید.

۱▪ سرنوشت شما با انجام برخی تغییرات ضروری در زندگیتان و همراه کردن دیگران با خود ، دگرگون میشود و به سعادت و نیکبختی خواهد رسید. از شایعه پراکنی یا گوش کردن به شایعات و حرف های بی اساس پرهیز کنید

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۲▪ با برنامه ریزی صحیح و اقدام به موقع میتوانید سرنوشت خود را تغییر دهید و به موفقیت و کامیابی برسید . باید از تلف کردن انرژی خود پرهیز کنید و به خود سستی راه ندهید. پر تلاش و کوشا باشید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۳▪ سرنوشت زندگی و حرفه شما بستگی به ارتباطات اجتماعی و همکاری و تعادل شما با دیگران دارد. نباید بیش از حد توان کار کنید همچنین نباید به قابلیت ها و ارزش های دوستان خود بی اعتنا باشید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۴▪ سرنوشت شما به همکاری و تعادل با اشخاص مهم بستگی دارد و برای پیشرفت در کار باید تدابیر جدیدی اتخاذ کنید. از درگیر کردن خود در مشکلات دیگران احتراز کنید و کمی به فکر خود باشید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۵▪ سرنوشت شما بستگی به انجام برخی تغییرات ضروری دارد. برای کسب پول و ثروت باید به منابع جدید فکر کنید و از استعدادها و قابلیتهای خود کمک بگیرید و زندگی خود را به بطالت نگذرانید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۶▪ سرنوشت شما بستگی زیادی به فعالیت های اجتماعی شما دارد و باید سعی کنید برای دیگران مفید و سودمند باشید.

باید روش های جدید و مؤثری را برای انجام کارها ابداع کنید و نباید اجازه دهید که استعدادها و قابلیت های شما به هدر رود.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۷▪ سرنوشت شما در گرو مشورت با افراد مسن و با تجربه است و در چنین حالتی میتوانید با قاطعیت و نیروی بیشتری به انجام کارهای خود بپردازید. اما باید از نتیجه گیری های عجولانه پرهیز کنید و فرصت های شغلی خوب را از دست ندهید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۸▪ سرنوشت شما بستگی به حفظ موقعیت خودتان دارد و باید سعی کنید وضع موجود را حفظ کنید و کمتر دست به تغییرات بزنید.

البته در انجام کارهای ضروری کوتاهی کنید همچنین از رفتار تند و خشن با دیگران پرهیز نمایید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۹▪ سرنوشت شما بستگی به عملکرد خودتان دارد. باید رهبری و کنترل کردن امور را تمرین کنید و از تعجیل در کارها بپرهیزید و سعی کنید دچار افراط و تفریط نشوید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۰▪ سرنوشت تان بستگی به ایمان شما به آینده دارد. باید به منابع جدیدی برای کسب در آمد فکر کنید و شگردهای جدیدی را در حیطه کار و حرفه خود به کار ببندید تا پیشرفت کنید. سیاست های مالی غلط خود را کنار بگذارید و در مورد آنها لجاجت به خرح ندهید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۱▪ اعتماد به نفس را در خود تقویت کنید و اوضاع و شرایط را بهبود ببخشید تا سرنوشتتان تغییر کند. از درگیری و اختلاف نظر با قوم و خویش همسر خود اجتناب کنید زیرا پایان خوشی ندارد.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۲▪ سرنوشت شما بستگی به عوامل مختلف و بخصوص عملکرد خودتان دارد. همچنین در مورد تصمیم گیری راجع به موضوعاتی که راحع به آنها چندان شناختی ندارید باید به حدس و گمان متوسل شوید، سرمایه مالی خود را به مخاطره نیندازید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۳▪ سرنوشت شما با انجام تغییرات و یافتن روشهای کار آمدتر در شغل خود تغییر خواهد کرد. باید سعی کنید مسئولیتهایی را که بر عهده میگیرید به نحو احسن انحام دهید و از سهل انگاری در کار بپرهیزید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۴▪ باید سعی کنید با کسانی که شما در مورد حمایت قرار داده اند دلسوز و مهربان باشید. اعتماد به نفس خود را بالا ببرید و اشتباهات گذشته خود را تصحیح کنید تا سرنوشت تان تغییر کند. در هنگام تصمیم گیری تردید به خود راه ندهید و از محافظه کاری بیش از حد پرهیز کنید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۵▪ سرنوشت شما بستگی به برنامه ریزی هایتان ، همراه کردن دیگران با خود ، و همیاری و تعاون با دیگران دارد. نباید بیش از حد توان خود کار کنید ، خستگی و کار زیاد تأثیر منفی به همراه دارد.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۶▪ برای تغییر سرنوشت باید در کار و زندگی خود تغییرات ضروری به عمل بیاورید و خود را با سیستم های کار آمدتر سازگارکنید. از بدبینی و منفی بافی احتراز کنید و با دید مثبت قدم به جلو بگذارید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۷▪ برای تغیر سونوشت خود باید روش زندگی خود را تغییر دهید و با دیگران بیشتر معاشرت کنید و به آنها یاری برسانید.

به آینده ایمان داشته باشید و از افراط و زیاده روی در هر کار بپرهیزید و حد تعادل را حفظ کنید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۱۸▪ شما آدم صرفه جو و با تدبیری هستید و خود را با تغییرات هماهنگ میکنید. برای تغییر سرنوشت خود باید افق های دید خود را وسعت ببخشید و از ایجاد تنش و درگیری با همکاران خود پرهیز کنید و به شایعات بی اساس گوش نکنید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

خط خورشید

خط خورشید یا خط موفقیت یکی از مهمترین خطوط کف دست است ، این خط در بعضی از کف ها پررنگ و در برخی بسیار کمرنگ دیده میشود.

۱▪ ظهور خط خورشید در کف دست به معنای خوشبختی، سعادت، رفاه، ثروت و شهرت برای فرد است.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

۲▪ خط خورشید ممکن است از نقطه ای واقع در خط زندگی شروع شده و به طرف بالا صعود کرده باشد و در این حالت موفقیت و خوشبختی فرد بستگی به مسیری دارد که او در زندگی در پیش میگیرد. خط خورشید ممکن است از نقطه ای واقع بر خط سرنوشت شروع شده باشد و این حالت بیانگر آن است که نیکبختی و سعادت فرد فقط به اتکای سعی و تلاش خود او بدست می آید.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست>

۳▪ اگر خط خورشید از تپه ماه شروع شده و به طرف بالا صعود کند آنگاه سعادت و خوشبختی فرد بستگی به مساعدت و همکاری افراد دیگر دارد یعنی فرد با تلاش و کار گروهی قادر به کسب موفقیت خواهد بود.

عکس, آموزش کامل تصویری فال کف بینی با خط های کف دست

كف بيني و خط ازدواج | فال کف بینی سن ازدواج | کف بینی اسم همسر آینده | کف بینی نام همسر آینده | کف بینی دست اسم همسر اینده | کف بینی خط عمر | كف بيني خط عمر | کف بینی خط زندگی | کف بینی خط سر | کف بینی و خط عمر | کف بینی خط طول عمر | کف بینی و خط زندگی | کف بینی دست خط عمر | آموزش کف بینی خط عمر | کف بینی تعداد فرزند | كف بيني تعداد فرزندان | کف بینی تعداد بچه | کف بینی و تعداد فرزند | آموزش کف بینی تعداد فرزندان | كف بيني و تعداد فرزندان | کف بینی خط تعداد بچه | کف بینی تعداد فرزندان

دیدگاهها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *لطفاً جمع زیر را انجام دهید *