عکس جوانی ۴ کارگردان سرشناس ایرانی

عکسی از دوران جوانی ۴ کارگردان‌ معروف سینما

عکس جوانی 4 کارگردان سرشناس ایرانی

عکس نوستالژی از ایام جوانی مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی، بهروز افخمی و پوران درخشنده را در زیر مشاهده می نمایید .