تست هوش کدام حرف درست است ؟

تست هوش کدام حرف درست است ؟

تست هوش جالب: حرف درست کدام است؟

تست هوش کدام حرف درست است ؟

حرف صحیح کدام است؟

**

**

**

**

**

**

**

**

**

پاسخ:

Q است همانطور که مشاهده می کنید مجموع اعداد هر مربع برابر است با شماره حرف

Q عدد هفدهم از حروف الفبای انگلیسی است و مجموع اعداد این مربع هم می شود ۱۷

دیدگاهها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.لطفاً جمع زیر را انجام دهید *