معرفی انوع آمبولی

معرفی انوع آمبولی

آمبولی چیست و انواع آن کدامند ؟

آمبولی چیست و انواع آن کدامند ؟

آمبولی (Embolism) یک پدیده پزشکی است. به حرکت کردن یک ماده (جامد، مایع یا گاز) در درون رگ های بدن و جابجا شدن در آن و رفتن به محل دیگر آمبولی می گویند. آمبولی در اصل میتواند رگ را مسدود کرده و موجب بروز علائم نارسایی در عضو مقصد شود.

آمبولی بسته به اینکه در چه نوع رگی باشد میتواند وریدی و یا شریانی باشد.

آمبولی ریوی وقتی است که ماده به رگ های ریه برسد.

انواع آمبولی ها عبارتند از :

ترومبو آمبولی : به آمبولی لخته خون است. لخته خون در درون رگ تشکیل شده و به محل دیگر میرود

آمبولی چربی : به معنی آزاد شدن قطرات چربی در درون رگ بعد از شکستگی و سپس حرکت آنها در رگ است

آمبولی هوا : به معنی ورود هوا به جریان خون و سپس جابجا شدن آن در درون رگ است

آمبولی بافتی : جدا شدن تکه ای از بافت و حرکت آن در رگ

آمبولی مایع آمنیوتیک

آمبولی مواد خارجی

آمبولی ریه چیست |  آمبولی ریه |  درمان آمبولی ریه |  علائم آمبولی ریه |  نشانه های آمبولی ریوی |  پیشگیری از آمبولی ریه

دیدگاهها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.لطفاً جمع زیر را انجام دهید *