برای موفقیت تنها یک راه باقیست و آن خودتان هستید.

ماشین فورد رپتور آمریکایی ۲۰۱۶ در ایران + عکس

ماشین فورد رپتور آمریکایی ۲۰۱۶ در ایران + عکس

فورد آمریکایی در گمرک بندرعباس

فورد آمریکایی در گمرک بندرعباس

غول آمریکایی ،فورد رپتور ۲۰۱۶ بعد از ورود به گمرک بندر عباس به پارکینگ منتقل شد.

دیدگاهها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.لطفاً جمع زیر را انجام دهید *

-