خندوانه پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۵ + حامد آهنگی

خندوانه پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۵ + حامد آهنگی

خندوانه پنج شنبه 16 اردیبهشت 95 + حامد آهنگی

در برنامه خندوانه شبکه نسیم در شب مبعث پیامبر اکرم پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۵ ارشا اقدسی و سپس حامد آهنگی حضور یافتند

حامد آهنگ اجرای لباهنگی از تمام آهنگ های مسابقه لب آهنگ خندوانه رو داشتند

خندوانه پنج شنبه 16 اردیبهشت 95 + حامد آهنگی

دیدگاهها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.لطفاً جمع زیر را انجام دهید *