چگونه ذهن خود را کنترل کنیم + راهنمای کنترل ذهن

چگونه ذهن خود را کنترل کنیم + راهنمای کنترل ذهن
کنترل ذهن خود را به دست بگیرید
کنترل ذهن خود را به دست بگیرید
هرگاه با یک بحران غیرمنتظره روبرو شدید، کنترل ذهن خود و موقعیت را به دست بگیرید و سوالات زیرا را از خود و دیگران بپرسید :
  • سعی داریم چکار کنیم؟
  • چطور می خواهیم این کار را انجام دهیم؟
  • آیا راه بهتری وجود دارد؟
  • فرضیه ما چیست؟
  • اگر این فرضیه ها اشتباه باشند، چه باید بکنیم؟
  • با توجه به پاسخمان به این سوالات، چه کاری را باید در اسرع وقت انجام دهیم؟
  • اولین قدمی که باید برداریم، چیست؟

حقایق را از مشکلات جدا کنید. یک واقعیت، ثابت است مانند اتفاقی که در گذشته افتاده و شما اکنون نمی توانید تغییرش دهید زیرا کنترلی بر آن ندارید. چیزی مانند هوا.
از سوی دیگر، مشکل چیزی است که می توان آن را رفع کرد و راه حلی برایش یافت. می توانید ذهن خود را برای یافتن راه حل بکار اندازید.
قانون ساده ای وجود دارد: از این که نمی توانید تغییری صورت دهید، عصبانی و ناراحت نشوید. زمان خود را صرف چالش هایی کنید که می توانید به طریقی بر آن تاثیر بگذارید. به خود یادآور شوید: « دردی را که درمان ندارد، باید تحمل کرد. »

منبع:قدرت برنامه ریزی برایان تریسی (انتشارات اشکذر)

کنترل ذهن | آموزش کنترل ذهن | چگونه ذهن دیگران را کنترل کنیم |  آموزش سریع کنترل ذهن | چگونه بر تصمیم گیری دیگران کنترل کنیم | کنترل دیگران | تسلط بر ذهن | آموزش تسلط بر ذهن دیگران | تسلط کامل بر ذهن | سلطه ذهن | ذهن قدرتمند | چگونه از نیروی ذهن استفاده کنیم | راه های سریع استفاده از نیروی ذهن | جابجایی اشیا با نیروی ذهن | کنترل اشیا با نیروی ذهن | نیروی عظیم ذهن | ذهن خارق العاده

دیدگاهها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.لطفاً جمع زیر را انجام دهید *