غول ماهی اعماق دریاها

غول ماهی اعماق دریاها

ماهی هایی به نام دندان نیش که به عنوان غول ماهی اعماق دریاها شناخته می شوند در اعماق دریاها زندگی می کنند و هیچ آسیبی به انسان نمی زنند.
اگر چه این گونه ماهی‌ها بخاطر دندانهای بیش از حد بزرگ و نیش مانند خود و همچنین صورت خشک و خشن خود به این نام شهرت یافته‌اند اما این ماهی‌هابسیار کوچک بوده و هیچ آسیبی به انسان نمی‌رسانند. طول بزرگ‌ترین ماهی درگونه ماهی دندان نیش معمولی به حداکثر ۱۶ سانتی متر (۶ اینچ) می‌رسد و طول بزرگ‌ترین ماهی درگونه ماهی؛ ماهی دندان نیش تیغ دار در حدود نصف این اندازه است.

ماهی دندان نیش

ماهی دندان نیش

ماهی دندان نیش

دیدگاهها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.لطفاً جمع زیر را انجام دهید *