اعتراض به حذف شدن یارانه + سامانه شکایت حذف شدگان

اعتراض به حذف شدن یارانه + سامانه شکایت حذف شدگان

سامانه شکایت حذف شدگان یارانه نقدی ۹۵

یارانه

همه ی افرادی که یارانه نقدی آنها قطع شده است ( از ۵ خرداد ۹۴ ) با مراجعه به سایت   yaraneh۱۰.ir  اقدام به ثبت اعتراض نسبت به قطع یارانه نقدی کنند ..

دیدگاهها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.لطفاً جمع زیر را انجام دهید *