آثار باستانی در مترو

آثار باستانی ۱۷۰۰ ساله در مترو تهران

دستگیری مردی به همراه آثار باستانی ۱۷۰۰ ساله در مترو تهران فرمانده یگان انتظامی متروی تهران ازکشف آثار باستانی با ارزشی در یکی ازایستگاه‌های مترو تهران خبرداد. آن ها به…