آخرین فیلم

بازیگرانی که آخرین فیلم خود را ندیدند

بازیگرانی که آخرین فیلم خود را ندیدند در تاریخ سینما بازیگران زیادی بوده اند که هرگز فرصت نکردند تا آخرین نقش آفرینی خودشان را بر پرده سینما شاهد باشند. اینبار…