Sunday 25 September 2022
گردباد و توفان شن و حالت فوق العاده در مگه مکرمه و جده
سه‌شنبه 29 مارس 2016
-

گردباد و توفان شن و حالت فوق العاده در مگه مکرمه و جده

گردباد و توفان شن و حالت فوق العاده در مگه مکرمه و جده + عکس برقراری حالت فوق‌العاده در مکه مکرمه و جده در پی وقوع گردباد و توفان شن در مکه مکرمه و جده حالت فوق‌العاده اعلام شد. زندگی ایرانی به نقل از پایگاه خبری العهد ؛ در پی وقوع گردباد و توفان شن، مقامات سعودی در شهرهای مکه مکرمه و جده حالت فوق […]