آهنگ ارباب خودم سلام علیکم

متن شعر حاجی فیروزه سالی یه روزه

متن شعر حاجی فیروزه سالی یه روزه

متن شعر حاجی فیروزه سالی یه روزه + کامل شعر حاجی فیروزه و سالی یه روزه شعر حاجی فیروزه و سالی یه روزه ابراب خودم، سامبولی علیکم ابراب خودم، سرتو…