اسکاندیناوی

بام های سبز و رویایی اسکاندیناوی

بام های سبز و رویایی اسکاندیناوی  موضوع جالبی که درباره اسکاندیناوی ها باید بدانید این است که آنها علاقه زیادی به سقف های سبز دارند. به همین منظور بام های…