اشتباهات پزشکی

بریده شدن پلک نوزاد در هنگام زایمان

بریده شدن پلک نوزاد در هنگام زایمان حادثه دلخراش پزشکی دیگری در شهرستان نطنز مبنی بر بریده شدن پلک نوزاد در هنگام زایمان به وسیله تیغ جراحی خبرساز شده است….