Tuesday 27 September 2022
راهنمایی برگزاری جلسات اداری به بهترین شکل
پنج‌شنبه 24 مارس 2016
-

راهنمایی برگزاری جلسات اداری به بهترین شکل

راهنمایی برگزاری جلسات اداری به بهترین شکل چطوری کارایی جلسات اداری را بیشتر کنیم؟ چگونه جلسات اداری را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم؟ سومین عاملی که وقت پرسنل سازمان را به خود اختصاص می دهد جلسات سازمانی است، به طوریکه 50% از زمان در دسترس یک فرد صرف جلسات فردی یا دو نفره می شود. مطابق نظر اکثر افراد نیمی از زمان این جلسات […]