Tuesday 27 September 2022
خوانندگانی که عضو داعش شدند
شنبه 21 می 2016
-

خوانندگانی که عضو داعش شدند

تا کنون، خوانندگانی که عضو داعش شدند کم نیستند و روزانه به این تعداد اضافه می شود. در ادامه مطلب به معرفی این خوانندگان می پردازیم: سالی جونز‏‏‏، نوازنده و خواننده زن انگلیسی در همراهی با همسر ۲۰ ساله خود به گروه تروریستی داعش پیوست. این ستاره موسیقی ۵۲ ساله و صاحب دو فرزند پسر است که از طریق آشنایی اینترنتی با فرد عضو داعش […]

ستاره فوتبالی که رهبر داعش شده است + عکس
دوشنبه 21 مارس 2016
-

ستاره فوتبالی که رهبر داعش شده است + عکس

ستاره فوتبالی که رهبر داعش شده است + عکس رهبر داعش زمانی ستارۀ فوتبال بود! بغدادی در سال 2007 برای پایان رساله دکترایش در رشته علوم قرانی به بغداد بازگشت و در همان زمان به برقراری ارتباطات سیاسی مشغول شد .