افراد مشهور عضو داعش

خوانندگانی که عضو داعش شدند

تا کنون، خوانندگانی که عضو داعش شدند کم نیستند و روزانه به این تعداد اضافه می شود. در ادامه مطلب به معرفی این خوانندگان می پردازیم: سالی جونز‏‏‏، نوازنده و…