Tuesday 27 September 2022
انسانی با سیصد تومور در چهره اش زندگی می کند
پنج‌شنبه 29 دسامبر 2016
-

انسانی با سیصد تومور در چهره اش زندگی می کند

انسان تومور دار   انسانی با سیصد تومور در چهره اش زندگی می کند در کشور هند افراد معلول با بیماری های وحشناک زیادی وجود دارند و حالا بیماری وحشتناکی که 300 تومور در بدن یک پسر هندی است نامش معلوم نیست. این پسر از بیماری خود رنج می برد و  خانواده این آنقدر فقیر می باشند هزینه معاینه و معالجه پسرشان را ندارند و […]