Thursday 11 August 2022
سر کشی به اینستاگرام بازیگران ایرانی
دوشنبه 3 اکتبر 2016
-

سر کشی به اینستاگرام بازیگران ایرانی

سر کشی به اینستاگرام بازیگران ایرانی تصاویر ستاره های ایرانی که در اینستاگرام فعالیت دارند و برای طرفداران خود عکس به اشتراک می گذارند.محمدرضا گلزار بعد از غیبت 4 ساله کار بازیگری خود را استارت زد و تصویر سنگ مزار استاد داوود رشیدی نیز دیدنی است.  با این عکس خندان و خوش حس و حال از رضا گلزار مطلب را شروع میکنیم، با این امید […]