Friday 7 October 2022
عاقبت دختر 17 ساله ای با انتخاب مسیر اشتباه
یکشنبه 13 نوامبر 2016
-

عاقبت دختر 17 ساله ای با انتخاب مسیر اشتباه

عاقبت دختر 17 ساله ای با انتخاب مسیر اشتباه  دختری که فرشته نام دارد و اهل تهران نیست،شوهر صیغه ای دارد و کارهای خلاف بسیاری را مرتکب شده است. چهره کودکانه و معصوم دخترک باور این را که او عضوی از یک باند سرقت مسلحانه باشد، سخت می‌کرد. وقتی روبه‌روی قاضی نشست سرش پایین بود و به موزائیک‌های چرک گرفته و رنگ و رو رفته کف […]