Friday 7 October 2022
معضلات بلوغ زود رس در پسرها
دوشنبه 11 جولای 2016
-

معضلات بلوغ زود رس در پسرها

معضلات بلوغ زود رس در پسرها مسئله بلوغ زودرس چه در دخترها و چه در پسرها بسیار مورد اهمیت است. اما مسئله مهم قدرت باروری در پسرها است که با بلوغ زودرس به خطر می افتد. معضلات بلوغ زود رس در پسرها امروزه مسئله بلوغ چه در دخترها و چه در پسرها به مسئله مهمی تبدیل شده است. نتایج پژوهشی که در مجله Human Reproduction […]