Thursday 11 August 2022
شعر های زیبای عاشقانه بهادر یگانه شعر راز دل
پنج‌شنبه 15 دسامبر 2016
-

شعر های زیبای عاشقانه بهادر یگانه شعر راز دل

  اشعار عاشقانه بهادر یگانه ، شعر راز دل  شعر های زیبای عاشقانه بهادر یگانه شعر راز دل ای بی وفا ، راز دل بشنو ، از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر ای آشنا ، چشم دل بگشا ، حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندیده مگیر امشب که تو ، در کنار منی ، غمگسار منی  سایه از سر من تا […]