Friday 7 October 2022
مشکلاتی که بعد از بهم خوردن نامزدی پیش میاید
چهارشنبه 21 دسامبر 2016
-

مشکلاتی که بعد از بهم خوردن نامزدی پیش میاید

بهم خوردن نامزدی مشکلاتی که بعد از بهم خوردن نامزدی پیش میاید برخی از زوجین هنوز با وارد نشدن به زندگی زناشویی در دوران نامزدی براثر برخی مشکلات اقدام به طلاق میکنند. این طلاق و جدایی چه عوارضی را به همراه دارد؟ دوران عقد و نامزدی یکی از شیرین ترین دوران زندگی هر دختر و پسر جوانی است. این دوران مرحله است برای شکل گیری […]