بوفون

اشک‌های بوفون پس شکست از آلمان

اشک‌های بوفون پس شکست از آلمان ایتالیا در مقابل قهرمان جهان در ضربات پنالتی مغلوب شد تا در انتهای این بازی اشک‌های بوفون کاپیتان تیم ملی ایتالیا جاری شود. به…