#بین خطوط می رانم

کمپین رانندگی بین خطوط

کمپین رانندگی بین خطوط

کمپین رانندگی بین خطوط کمپین «رانندگی بین خطوط»؛ پدیده جدید شبکه‌های اجتماعی در ایران مدتی است که در شبکه‌های اجتماعی، خبر آغاز به کار یک کمپین اجتماعی جدید در ایران…