تاریخ دقیق شروع نمایشگاه تلکام سال 95

نمایشگاه تلکام 95

نمایشگاه تلکام ۹۵

نمایشگاه تلکام ۹۵ تاریخ برگزاری نمایشگاه تلکام ۹۵ از تاریخ ۴ / ۷ / ۹۵ تا تاریخ ۷ / ۷ / ۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های تهران می باشد…