تست تشخیص افسردگی

تست تشخیص افسردگی

تست تشخیص افسردگی جالب است بدانید که افسرده ها همه به یک شکل دنیا را نمی بینند. به گزارش فراناز متخصصان می گویند از هر چهار ایرانی، یک نفر افسردگی…