جزایر قناری

آبشار ابر در جزایر قناری

آبشار ابر در جزایر قناری به جزایر قناری در کشور اسپانیا سفر کنید. کاس «Dominic Dähncke» در حال عکاسی از جزایر قناری بود که این عکس حیرت انگیز از ابرهایی…