جشن حافظ

گزارش تصویر از جشن حافظ

گزارش تصویر از جشن حافظ با عکسی بشاش از مهران جان غفوریان در فرش قرمز این مراسم شروع میکنیم، به امید اینکه شما نیز تا پایان مثل مهران در این…

بازیگران روی فرش قرمز جشن حافظ

بازیگران روی فرش قرمز جشن حافظ جشن تلویزیونی حافظ برگزار شد و بازیگران مشهور کشور و هنرمندان کنار هم گرد آمدند و از روی فرش قرمز این مراسم عبور کردند…