جنسیت

مرد تغییر جنسیتی در استخر زنانه + عکس

این مرد که با هدف رفتن به استخر زنانه تغییر جنیست داد.تصمیم دانشگاه مبنی بر حضور یک دانشجوی ۴۵ ساله تغییر جنسیتی که دارای دستگاه تناسلی مردانه است در رختکن…