خیانت دیجیتالی

خطر ایجاد خیانت دیجیتالی در زندگی

خطر ایجاد خیانت دیجیتالی در زندگی نمونه داستانی از خطر ایجاد خیانت دیجیتالی در زندگی : دیروز که ریحانه وارد اکانت فیسبوک خود شد، متوجه شد که یک پیام خصوصی…