دروازه جهنم

گودالی به نام دروازه جهنم

گودالی به نام دروازه جهنم دروازه Derweze یک روستای کوچک در ترکمنستان است. در کنار روستای دروازه در قره‌قوم، استان آخال ترکمنستان، یک سوراخ بزرگ سوزان قرار دارد. این گودال به…