دستور زبان عشق

دانستنی های زبان عشق

دانستنی های زبان عشق زبان عشق شما چیست ؟ به‌گفته‌ی دکتر گری چاپمن، نویسنده‌ی کتاب پنج زبان عشق، یک رابطه‌ی ناخوشایند به ریشه‌های اصلی برمی‌گردد. ما به زبان‌های مختلفی از…