رابطه ساسی مانکن و طلا گلزار و جدایی از دنیا جهانبخت