روحانی و ورزشکاران

ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران

ضیافت افطار روحانی با ورزشکاران مراسم افطار رئیس جمهور با ورزشکاران با حضور ورزشکاران و مسئولین حوزه ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد. علی پروین در ضیافت افطار رئیس…