ریحانا

تیپ ریحانا در شهر میلان ایتالیا

تیپ ریحانا در شهر میلان ایتالیا ریحانا خواننده پر آوازه در امریکا و البته اهل باربادوس است که به دلیل بدشانسی و حملات تروریستی کنسرت هفته قبل در فرانسه را…