زنده کردن مردگان

تلاش پزشکان برای مقابله با مرگ مغزی

پزشکان آمریکایی بدنبال دستیابی برای زنده کردن مردگان هستند.تلاش پزشکان برای مقابله با مرگ مغزی به گزارش تالاب مرگ مغزی به وضعیت غیرقابل بازگشت همه عملکردهای مغز اطلاق می‌شود. در…