سرسره جهان

بلندترین و طولانی ترین سرسره جهان

بلندترین و طولانی ترین سرسره جهان بلندترین سرسره و طولانی ترین جهان در انگلیس ساخته شد. بلندترین و طولانی ترین سرسره جهان در شهر لندن انگلیس به ارتفاع بیش از…