سریعترین خودروی جهان چیست + عکس

ماشین بوگاتی سریع ترین خودروی جهان / عکس

ماشین بوگاتی سریع ترین خودروی جهان / عکس

ماشین بوگاتی سریع ترین خودروی جهان / عکس ماشین بوگاتی و رونمایی از سریع ترین اتومبیل دنیا خودروی جدید بوگاتی که شیرون نامیده می‌شود، ‌از حداکثر سرعت ۴۲۰ کیلومتر بر…