سوغاتی های ایرانی

سوغات شهرهای مختلف ایران

سوغات شهرهای مختلف ایران سوغاتی های استان خوزستان شیرینی: حلوا ارده، حلوا شکری، حلوا کنجدی، شیره ارده، انواع کلوچه های سنتی. کشاورزی: انواع ادویه، خرما، لیف خرما. صنایع دستی: جاجیم،…