شاسی‌ بلند

۱۰ مینی شاسی‌ بلند برتر در سال ۲۰۱۶

۱۰ مینی شاسی‌ بلند برتر در سال ۲۰۱۶ خریداران خودرو در جهان به SUV ها علاقه دارند. احتمالا دلیل این علاقه قرارگیری راننده در ارتفاع بالاتر، احساس امنیت بیشتر و…