Tuesday 27 September 2022
شعرهای روی سنگ قبر + زیباترین و سوزناکترین
چهارشنبه 30 مارس 2016
-

شعرهای روی سنگ قبر + زیباترین و سوزناکترین

شعرهای روی سنگ قبر + زیباترین و سوزناکترین متن شعر و نوشته های روی سنگ قبر و مزار نوشته سنگ قبر و شعر سنگ قبر شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شعر سنگ قبر گوناگون

شعر و متن های روی سنگ قبر مزار
چهارشنبه 30 مارس 2016
-

شعر و متن های روی سنگ قبر مزار

شعر و متن های روی سنگ قبر مزار سری جدید شعر سنگ مزار و متن سنگ قبر شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۱ بی تو همگان به سر شود                                           بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم                                    جای دگر نمی شود ************************ شعر سنگ مزار و شعر سنگ قبر شماره ۲ پسرم مرگ تو داغیست که تا آخر عمر            […]