شعر

متن شعر کودکانه بارون میباره جر جر

متن شعر کودکانه بارون می باره شعر کودکانه بارون می باره بارون می باره جرجر بارون می باره جرجر بیا با هم کلاغ پر بازی کنیم تو خونه هی نگیریم…