شهین تسلیمی

صحبت های شهین تسلیمی از مجموعه پادری

صحبت های شهین تسلیمی از مجموعه پادری شهین تسلیمی خواهان نقش پررنگ تری در پادری بود شهین تسلیمی بازیگر کشورمان که یکی از نقش های حاشیه ای سریال پادری را برعهده…