طب سوزنی

آشنایی با طب سوزنی

آشنایی با طب سوزنی  طب سوزنی علمی در پزشکی است که از زمان های بسیار قدیم در شرق استفاده می شده است و اکنون هم رواج دارد. طب سوزنی یکی از…