Saturday 24 September 2022
علت تغییر دادن ساعت رسمی کشور چیست ؟
چهارشنبه 23 مارس 2016
-

علت تغییر دادن ساعت رسمی کشور چیست ؟

علت تغییر دادن ساعت چیست ؟ دلیل تغییر ساعت در بهار و اول پاییز ( آخر تابستان ) ؟ تغییر ساعت در اولین روز فرودین ماه،‌ ابتکاری نیست که متعلق به «ما ایرانی ها» باشد، اما هر چه باشد این عقب کشیدن ساعت،‌ نشانه رسمی آن است که تابستان در راه است!