عمیق‌ ترین گودال آبی

عمیق‌ ترین گودال آبی جهان

عمیق‌ ترین گودال آبی جهان این گودال عمیق در چین میباشد که جدیدا پیدا شد. پژوهشگران عمیق‌ترین گودال آبی جهان را در دریای جنوبی چین شناسایی کرده‌اند. این گودال آبی…