عمیق ترین استخر جهان

عمیق ترین استخر جهان

عمیق ترین استخر جهان عمق ۴۰ متری این استخر شما را شگفت زده خواهد کرد. اگر بتوانید نفس تان تا رسیدن به کف این استخر حبس کنید، بدانید که در…