فرودگاه های دنیا

بهترین فرودگاه‌ های بین‌المللی دنیا

بهترین فرودگاه‌ های بین‌المللی دنیا فرودگاه “Chubu Centrair International Airport” واقع در ناگویا ژاپن، که بر روی یک جزیره مصنوعی احداث شده توانست با ارتقای یک رتبه به عنوان ششمین…