فروش کودک 40 روزه

عاقبت فروش کودک ۴۰ روزه در سایت ebay

عاقبت فروش کودک ۴۰ روزه در سایت ebay با انتشار تصویری از نوزاد ۴۰ روزه در سایتی معروف که توسط پدرش انجام شده است باعث جنجالی در شبکه های مجازی…